A Molnár Orsolya E.V. (székhely: 8200 Veszprém, Zrínyi M. u. 9. fsz. 2., adószám: 67585872-1-39) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) aláveti magát a következő tájékoztatónak.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.